ለደቡብ ግሎባል ባንክ አክሲዮን ማህበር ባለአክሲኖች በሙሉ እጩ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ጥቆማ ለመቀበል የወጣ ማስታወቂያ

በ2016 ዓ.ም ለሚደረገው የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ ዕጩ ጥቆማ ማቅረቢያ ቅጽ (Form)